Verkiezingen 26 mei 2019

Wat?

Op zondag 26 mei 2019 vinden in België de verkiezingen plaats van het Europees parlement, het federaal parlement en de gewestelijke parlementen. 

Stemrecht van EU-burgers in België

Op zondag 26 mei 2019 worden de leden van het Europees parlement verkozen in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Personen met de EU-nationaliteit, ingeschreven in België, kunnen in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees parlement en stemmen op Belgische kandidaten.
Europeanen moeten zich hiervoor inschrijven op de kiezerslijst. De aanvraag moet ingediend worden op dienst bevolking ten laatste op donderdag 28 februari 2019.

Wanneer kan je je inschrijven als Europese onderdaan?

  • Je hebt de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie;
  • Je bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente waar je verblijft;
  • Je bent minstens 18 jaar op de verkiezingsdag;
  • Je bent niet geschorst of uitgesloten als kiezer.

Hoe inschrijven?

  • Download het formulier of haal het op op dienst bevolking;
  • Iedere inwoner die in aanmerking komt voor inschrijving ontving begin februari 2019 een infobrief met inschrijvingsformulier;
  • Onderteken dit formulier en bezorg het ten laatste op donderdag 28 februari 2019 aan dienst bevolking, met een kopie van je verblijfskaart;
  • Heb je vroeger al een aanvraag tot inschrijving voor de Europese verkiezingen ingediend en werd je toen erkend als kiezer, dan hoef je geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je inschrijving op de kiezerslijst blijft behouden voor alle toekomstige Europese verkiezingen.

Vervolg?

  • Je aanvraag wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen;
  • Word je aanvraag goedgekeurd, dan ben je verplicht om te gaan stemmen op zondag 26 mei en zal je een oproepingsbrief ontvangen.

Contact

dienst bevolking:
052 43 25 11
bevolking@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies