Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning

Overheet 51, 9290 Berlare

De Smedt G&J loonwerken heeft een aanvraag ingediend voor:

 • een grondwaterwinning

Hett college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

Het dossier ligt ter inzage van 16 mei 2019 tot en met 15 juni 2019, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden in de bekendmaking.

Veerstraat 36, 9290 Berlare - Veerstraat 38, 9290 Berlare

Openbare instelling BERLARE - mevrouw Gabriëls Katja - mevrouw Van der Jeugt Hilde, hebben een aanvraag ingediend voor: • sloop IBO, aanleg parkeerterrein en aanbouw SCC De Venne

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

 

Het dossier ligt ter inzage van 16 mei 2019 tot en met 15 juni 2019, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden in de bekendmaking.

Salvialaan 10, 9290 Berlare

de heer Van Yperzele Paul Jozef, heeft een aanvraag ingediend voor:


 • verbouwen veranda, bouwen garage en tuinhuis.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

 

Het dossier ligt ter inzage van 16 mei 2019 tot en met 15 juni 2019, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden in de bekendmaking.

Molenstraat 130, 9290 Berlare


de heer De Coen Roland, heeft een aanvraag ingediend voor:


 •          rooien van sparren

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund.

 

Het dossier ligt ter inzage van 16 mei 2019 tot en met 15 juni 2019, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden in de bekendmaking.

Bekendmaking melding omgevingsproject


 

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door Geerinck Patrick Florent, voor het plaatsen van een veranda, gelegen te  Fred De Bruynestraat 48, 9290 Berlare.

 •          regularisatie aanbouw en afdak + uitbreiding aan bestaande ééngezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft akte genomen van de melding.
 

Het dossier ligt ter inzage van 9 mei 2019 tot en met 8 juni 2019, op de dienst vergunningen, gemeentehuis, Dorp 22, 9290 Berlare. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. De gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van uw gegevens en verspreidt in geen geval uw gegevens voor commerciële of andere doeleinden.
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. Meer info kan u vinden in de bekendmaking.

Molenstraat 97, 9290 Berlare


 

BVBA Gedebo, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          regularisatie aanbouw en afdak + uitbreiding aan bestaande ééngezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag geweigerd. 

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 09 mei tot en met 08 juni 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekend making(pdf).

Kerkstraat 105, 9290 Berlare.

 

De heer Wytinck Luc - mevrouw Verdonck Godelieve - mevrouw Wytinck Griet - mevrouw Perneel An-Sofie - mevrouw Perneel Emmeline, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •          verkavelen in 4 loten voor halfopen bebouwing

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 09 mei tot en met 08 juni 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekend making(pdf).

Van Tieghemstraat 7, 9290 Berlare

 

Comm.V VH Project, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          verbouwen woning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 09 mei tot en met 08 juni 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekend making(pdf).

Kerkstraat 83, 9290 Berlare - Kerkstraat 81, 9290 Berlare
 

de heer De Block Jonas, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          Bouwen woning en loods

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 09 mei tot en met 08 juni 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekend making(pdf).

Overheet 3, 9290 Berlare 

mevrouw Roelandt Linda, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          bouwen woning na sloop

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 09 mei tot en met 08 juni 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekend making(pdf).

Hoogstraat 60, 9290 Berlare


 

mevrouw Benaerens Lieselotte - de heer De Wilde Dieter, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •          verbouwen ééngezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 25 april tot en met 25 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Broekstraat 30, 9290 Berlare - Broekstraat 32, 9290 Berlare

 

de heer Van Peteghem Dirk, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •          Functiewijziging magazijn + regularisatie 3 aanbouwen

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 25 april tot en met 25 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Jan Baptist Courtmansstraat 4, 9290 Berlare

 

mevrouw Bogaert Marianne - de heer Verstuyft Thomas, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •    uitbreiden woning en verbouwen garage

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 25 april tot en met 25 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Zandstraat 69, 9290 Berlare
 

de heer DE BOCK JOACHIM, heeft een aanvraag ingediend voor:

 •        afbraak bestaande bebouwing - nieuwbouw open bebouwing (zonevreemd)

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag geweigerd

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 25 april tot en met 25 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Gaver 100, 9290 Berlare

de heer Wouters Johan, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • regulariseren 3 aanbouwen - afwijking verkaveling

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag geweigerd

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 18 april tot en met 18 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Molendreef 36, 9290 Berlare

BVBA WONINGBOUW DE BACKER TONY, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • oprichten 2 eengezinswoningen, halfopen bebouwing

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 18 april tot en met 18 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Begoniastraat 2, 9290 Berlare

De Sadeleer Jurgen, heeft een aanvraag ingediend voor:

 • Plaatsen van een veranda

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 18 april tot en met 18 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Mosseveldstraat 26, 9290 Berlare

mevrouw De Backer Elsie - de heer Van Hee Franky, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •   functiewijziging naar vakantiewoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 11 april tot en met 11 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Bekendmaking melding omgevingsproject

Aanvraag melding omgevingsproject ingediend door de firma Certysterck

 •  voor een bronbemaling voor de aanleg van riolering, gelegen te Baron Tibbautstraat, 9290 Berlare

Het college van burgemeester en schepenen heeft heeft akte genomen van de melding. 

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 9 mei 2019 tot en met 8 juni 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Alfons De Grauwelaan 35, 9290 Berlare

de heer Vande Voorde Claude - mevrouw Van Hove Eva, hebben een aanvraag ingediend voor:

 •  slopen bestaande constructies en bouwen ééngezinswoning

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag vergund

Je kan het dossier inkijken bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis van 18 april tot en met 18 mei 2019. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook via het omgevingsloket (online) raadplegen. Omwille van auteursrechtelijke bescherming en privacygevoelige informatie kunnen gedetailleerde plannen en bepaalde stukken niet online geraadpleegd worden. Gemeente Berlare heeft geen enkele invloed op de weergave van je gegevens en verspreidt deze in geen geval voor commerciële of andere doeleinden.
Tijdens die periode kan je ook beroep aantekenen tegen de beslissing. Meer info in de bekendmaking (pdf).

Contact

dienst vergunningen:
052 43 25 15
vergunningen@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies