Kasteelproject

>> Update 29 maart 2024: ‘Openkasteeldag’ - een unieke blik achter de schermen van het kasteelproject

Op zaterdag 25 mei nodigen we onze inwoners uit om een kijkje te nemen achter de schermen van het kasteelproject. Je ontdekt er nauwgezet hoe het renovatieproject vordert en hoe de site stap voor stap verder wordt ingericht als administratief centrum.

Tussen 10 en 15 uur kan je binnen bepaalde tijdssloten en in beperkte groep – de veiligheid primeert – mee op werfwandeling. Die leidt je onder meer langs de historische muurschildering die is blootgelegd in de inkomhal en de onderschoeiing en vloerplaten in de kelder. Ook in de bijgebouwen kan je de stand van zaken van nabij verkennen. De kepers zijn er geplaatst, de dakkapellen zijn in aanbouw en de technieken worden er voorbereid. Ook de metselwerken aan de hoogspanningscabine zijn gestart.

Helpende handen gezocht
Om deze dag vol werfbezoeken in goede banen te leiden, zijn we op zoek naar vrijwilligers. Wil jij het team komen versterken? Stel je kandidaat via recreatie@berlare.be.
Je plekje als bezoeker reserveren kan via www.beleefberlare.be/openkasteeldag

>> Update 2 februari 2024: Restauratiewerken in volle gang

Wie al eens een wandeling doet door het kasteelpark merkte de bedrijvigheid op de site zeker al op. De restauratiewerken aan het kasteel en de bijgebouwen zijn er immers op volle gang. Van de aanleg van het BEO-veld tot het plaatsen van de onderschoeiingen, elke fase draagt bij tot het herstel van deze historische site. Een kijkje achter de schermen bij dit ambitieuze project.

Voor de start van het nieuwe jaar werd de aanleg het zogenaamde ‘BEO-veld’ opgestart. Dat staat voor ‘Boorgat Energie Opslag’ en dient om de energievraag van de site op een duurzame manier aan te vullen. Er werden maar liefst 32 boorgaten gemaakt - zo’n twee per dag - tot 150 meter diep. Dat aantal werd berekend via een test die de capaciteit van de bodem bepaalde.
In het kasteel zelf zijn de werken aan de onderschoeiing op volle gang. Hierbij wordt de bestaande fundering versterkt en vernieuwd om stabiliteit te garanderen bij het uitgraven van de kelder. De werken zullen enkele maanden in beslag nemen en zijn essentieel bij de creatie van de ruimten met hogere en mooi gewelfde plafonds.
In de bijgebouwen werd – letterlijk – de laatste hand gelegd aan de moerbalken. Dat zijn de dragende, dwarse balken waarop de vloer rust. De originele balken zijn zoveel mogelijk behouden. Waar dit niet mogelijk was, werden de nieuwe met de hand bewerkt. Een knap staaltje vakmanschap!
Aan het bijgebouw aan de kant van het Brielplein werd de metalen structuur voor de aanbouw aan het bijgebouw gemonteerd. Dit skelet geeft alvast een voorproefje van de uitbreiding van het gebouw: een moderne toevoeging die naadloos zal aansluiten bij het historische karakter.

Op de planning
De komende weken wordt er voornamelijk verdergewerkt aan de onderschoeiing van de kasteelmuren. Ook de dakwerken zullen worden aangevat, te beginnen bij de twee bijgebouwen, en de metselwerken aan de buitengevels worden er verder afgewerkt. Verder start de aanleg van de ondergrondse nutsleidingen en worden er hemelwaterputten en septische putten geplaatst.
Tijdens de werken blijft het kasteelpark toegankelijk voor jouw dagelijkse wandeling, of om vanop een veilige afstand de voortgang van de werken te volgen.

>> Update 4 december 2023: opstart BEO-veld

Op maandag 4 december werd de boorkraan voor de realisatie van het zogenaamde 'BEO-veld' geplaatst. Dat staat voor ‘Boorgat Energie Opslag’ en dient om de energievraag van de site op een duurzame manier aan te vullen.

De werking van een BEO-veld is redelijk eenvoudig. Er worden verschillende grondboringen tot 150 meter diepte gemaakt waarin leidingen komen met een water-glycol mengsel. Tijdens de zomer onttrekken deze leidingen koude uit de ondergrond om het gebouw te koelen. Hierdoor warmt de grond op. Met behulp van een geothermische warmtepomp wordt deze warmte later (tijdens de winter) opnieuw gebruikt. Kort samengevat wordt zomerwarmte in de winter hergebruikt.

>> Update 10 augustus 2023: Restauratiewerken op schema

De aannemer, gespecialiseerd in restauratieopdrachten, heeft niet stil gezeten de afgelopen maanden. De werf werd ingericht, stellingen geplaatst en beschermingsmaatregelen genomen. Zowel voor de gebouwen, als voor de lokale fauna en flora.

Alle ruimtes van het 18e eeuws kasteel en de twee bijgebouwen werden vrijgemaakt en ontdaan van ‘storende’ elementen. Daarbij werd elk element nauwkeurig gedocumenteerd en geïnventariseerd.
 
De vertrekken tonen nu in alle glorie hun ruimtelijkheid van weleer. Er doken ook enkele interessante aantekeningen op die ons een unieke kijk geven op de geschiedenis van het kasteel. Zo stootten we op de handtekeningen van de ambachtslui die in het verre verleden in het kasteel hebben gewerkt.

In een volgende fase worden de riolering en de gelijkvloerse platen vernieuwd en vat de aannemer de werken voor de verdieping van de kelder van het kasteel aan.
 
Naast de poort van het Brielplein wordt in het najaar ook een fietsenberging en een nieuwe hoogspanningscabine gebouwd. De verouderde cabine tussen de kerk en de oranjerie verdwijnt op termijn.
 
In de tuin van de oranjerie gaat de aannemer aan de slag om het zogenaamde ‘BEO-veld’ te realiseren. Dat staat voor ‘Boorgat Energie Opslag’ en dient om de energievraag van de site op een duurzame manier aan te vullen.
 
Tijdens de werken blijft het kasteelpark toegankelijk voor jouw dagelijkse wandeling, of om vanop een veilige afstand de voortgang van de werken te volgen.

>> Update 22 mei 2023: Restauratiewerken gestart

Na een studietraject van meerdere jaren en onderhandelingen met verschillende overheidsdiensten kan de restauratie van de kasteelgebouwen nu effectief van start gaan. De opdracht werd gegund aan bouwbedrijf Artes Woudenberg uit Brugge, een aannemer gespecialiseerd in restauratie-opdrachten.

Het historische kasteel, de bijgebouwen en de orangerie worden herbestemd tot het administratief centrum voor de gemeentediensten. Hierbij zal een optimale duurzaamheid worden gecombineerd met een maximaal respect voor het historisch kader. De werken zullen twee jaar duren.

Tijdens de werken blijft het kasteelpark toegankelijk. Al zullen bepaalde delen wel afgesloten zijn in functie van de werforganisatie en de veiligheid van de bezoekers. 
Bij het afbakenen van de werfzone werd ook rekening gehouden met de fauna en flora in het park. 

>> Update 14 november 2022: Bouwbestek goedgekeurd

De gemeenteraad keurde het bestek goed voor de herbestemming van de kasteelgebouwen in de Berlaarse dorpskern. Daarmee komt de start van de restauratiewerken in zicht, na jaren van grondig vooronderzoek en studiewerk.
Het dossier is compleet en in detail afgewerkt door het Gentse architectenbureau Bressers. De openbare aanbesteding voor de uitvoering van de werken wordt opgestart. Begin volgend jaar kunnen de nodige gunningen gebeuren zodat de werken in april effectief van start kunnen gaan.

>> Update 1 april 2022: Omgevingsvergunning ingediend

Gemeente Berlare heeft een aanvraag ingediend voor restauratie, herbestemming en uitbreiding van het kasteel van Berlare. De volledige aanvraag is op afspraak in te kijken van 20 april tot en met 19 mei 2022 bij de dienst vergunningen in het gemeentehuis. Bepaalde stukken van het dossier kan je ook online via het omgevingsloket raadplegen. Tijdens de periode van het openbaar onderzoek kan je ook standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag indienen bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief (Dorp 22, 9290 Berlare) of via het omgevingsloket (online).

>> Update 10 december 2021: Erfgoedpremie goedgekeurd

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) heeft het licht op groen gezet voor de restauratie en de herbestemming van het kasteeldomein in Berlare. Dit is vroeger dan verwacht, omdat het kasteel in het Vlaamse relanceplan voor oude gebouwen is opgenomen. De Vlaamse regering kent ook een subsidie toe van bijna 3 miljoen euro.

>> Update 16 juli 2021: Inhoudelijk akkoord op kasteeldossier

Gemeente Berlare krijgt toelating van Agentschap Onroerend Erfgoed voor de verdere uitwerking van het kasteelproject na inhoudelijke goedkeuring van het herbestemmings- en restauratiedossier.

In 2008 kocht gemeente Berlare het kasteeldomein in het centrum van Berlare. Na investeringen in een nieuwe omheining en in de restauratie van de toegangspoorten, werd de voorbije jaren het dossier voor de herbestemming en restauratie van de gebouwen grondig voorbereid. Hiervoor werd op 9 december 2020 bij Agentschap Onroerend Erfgoed een herbestemmings- en restauratiedossier ingediend. Het Agentschap Onroerend Erfgoed geeft gemeente Berlare nu bij uitzondering toelating om te starten met het kasteelproject vóór toekenning van de erfgoedpremie.

Het voorziene subsidiebedrag werd voorlopig vastgesteld op 3.054.734,96 euro. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kan de gemeente Berlare momenteel nog geen concrete garanties bieden over de exacte timing waarbinnen de minister de erfgoedpremie voor dit dossier zal toekennen.

>> Update 27 november 2020: Kasteeldossier ter goedkeuring op gemeenteraad

De Berlaarse gemeenteraad nam eerder al kennis van de plannen die het kasteel een centrale administratieve en ceremoniële functie zullen geven. Op de gemeenteraad van 30 november 2020 legt het college van burgemeester en schepenen de nieuwste stand van zaken van het project voor.

Gemeente Berlare kocht het kasteeldomein in 2008 en zorgde snel voor een toegankelijk park als groene long in het hart van de Berlaarse dorpskern. Na de investeringen in een nieuwe omheining en in de restauratie van de toegangspoorten, startte gemeente Berlare een studie op voor de herbestemming en restauratie van de kasteelgebouwen.
Die zullen een overwegend administratieve en ceremoniële invulling krijgen, waar ook de bevolking van zal kunnen meegenieten.

De kostprijs vanhet project wordt geraamd op 6,86 miljoen euro (exclusief BTW). Dit bedrag omvat zowel de restauratiewerken van het geklasseerde hoofdgebouw en de twee bijgebouwen, de tuinmuur en de orangerie, alsook de omgevingswerken voor ondergrondse leidingen. Ook tal van nieuwe elementen en technieken om de site toegankelijk te maken voor minder mobiele personen, passen binnen dit budget. Zo wordt er in en aan het hoofdgebouw een lift geïntegreerd en wordt de orangerie toegankelijker gemaakt met trappen en een hellingbaan. Ook aan de hedendaagse energienormen zal worden voldaan. De verschillende studies en vooronderzoeken op vlak van herbestemming, historiek, materiaal, stabiliteit, archeologie en energie die de laatste jaren werden gevoerd, behoren eveneens tot deze kost.

Na goedkeuring op de gemeenteraad dient het architectenbureau begin december een subsidiedossier in bij het Agentschap Onroerend Erfgoed. Er zal een subsidie van 60% gevraagd worden op alle subsidieerbare werken, namelijk de restauratie en herstellingen van alle historisch waardevolle elementen. In totaal gaat het om een subsidie van 2,4 miljoen euro. Voor andere werken zoals de opmetingen en het studiewerk, de afbraakwerken, nieuwe constructies en technieken is geen subsidie te verkrijgen.

Contact

dienst openbare werken:
052 43 25 30
openbarewerken@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies