Bekendmakingen

Bekendmakingen gemeenteraad 14 juni 2021

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 14 juni 2021 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 23 juni 2021, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking raad voor maatschappelijk welzijn 14 juni 2021

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 14 juni 2021 volgend besluit heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunt):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 23 juni 2021, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen Welzijnsvereniging Weldenderend 2 juni 2021

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de algemene vergadering van Welzijnsvereniging Weldenderend in zitting van 2 juni 2021 de gecorrigeerde aanpassing meerjarenplan 2020–2025 uit 2020 heeft goedgekeurd en de jaarrekening 2020 heeft vastgesteld.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 juni 2021, overeenkomstig artikel 286 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen gemeenteraad 10 mei 2021

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 10 mei 2021 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 19 mei 2021, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen gemeenteraad 29 maart 2021

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2021 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 8 april 2021, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking raad voor maatschappelijk welzijn 29 maart 2021

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 29 maart 2021 volgend besluit heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 april 2021, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking vernietigingsbesluit gouverneur van Oost-Vlaanderen

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gouverneur van Oost-Vlaanderen het besluit met betrekking tot toegevoegd agendapunt 1 (Goedkeuren aansluiting bij de Statiegeldalliantie) van de zitting van de gemeenteraad van 14 december 2020 heeft vernietigd:

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 5 maart 2021, overeenkomstig artikel 287 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen gemeenteraad 4 januari 2021

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 4 januari 2021 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 14 januari 2021, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking raad voor maatschappelijk welzijn 4 januari 2021

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 4 januari 2021 volgend besluit heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 6 januari 2021, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking raad voor maatschappelijk welzijn 14 december 2020

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 14 december 2020 volgend besluit heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 16 december 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen Welzijnsvereniging Weldenderend 21 december 2020

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de algemene vergadering van Welzijnsvereniging Weldenderend in zitting van 21 december 2020 de budgetwijziging 2020/1 en wijziging meerjarenplan 2020-2025 heeft goedgekeurd.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 23 december 2020, overeenkomstig artikel 286 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen gemeenteraad 14 december 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 14 december 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 22 december 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen gemeenteraad 30 november 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 8 december 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen gemeenteraad 16 november 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 16 november 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 23 november 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking raad voor maatschappelijk welzijn 16 november 2020

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 16 november 2020 volgend besluit heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 18 november 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 6 november 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 5 november 2020 werd genomen (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaand agendapunt):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 november 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking college van burgemeester en schepenen 30 oktober 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 30 oktober 2020 volgend besluit heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 november 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking college van burgemeester en schepenen 16 oktober 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 16 oktober 2020 volgend besluit heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 26 oktober 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen vast bureau 16 oktober 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat het vast bureau in zitting van 16 oktober 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 19 oktober 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmakingen gemeenteraad 28 september 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 september 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaande agendapunten):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 oktober 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 17 september 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 17 september werd genomen (je kan doorklikken naar het besluit via onderstaand agendapunt):

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 18 september 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Bekendmaking besluiten van de burgemeester van 24 augustus 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgende besluiten op 24 augustus 2020 werd genomen:

 • Opheffen burgemeestersbesluit betreffende het verplicht dragen van een mondmasker rond het Donkmeer;
 • Opheffen van het burgemeestersbesluit betreffende verbod op het plaatsvinden van markten en evenementen van 1 tot en met 31 augustus 2020.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 24 augustus 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 12 augustus 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 12 augustus 2020 werd genomen:

 • Coronacrisis:  beslissen bij hoogdringendheid om de openingsuren van het provinciaal domein Nieuwdonk tijdelijk te beperken vanaf 14 augustus tot en met 20 augustus. 

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 13 augustus 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 10 augustus 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 10 augustus 2020 werd genomen:

 • Coronacrisis: beslissen om artikel 1 van het besluit betreffende het bij hoogdringendheid sluiten van het provinciaal domein Nieuwdonk, als maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, aan te vullen.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 10 augustus 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 8 augustus 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 8 augustus 2020 werd genomen:

 • Coronacrisis: beslissen om bij hoogdringendheid het provinciaal domein Nieuwdonk te sluiten als maatregel om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 10 augustus 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 5 augustus 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 5 augustus 2020 werd genomen:

 • Coronacrisis: verplichten tot het dragen van een mondmasker rond het Donkmeer - aangepaste versie.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 augustus 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 31 juli 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 31 juli 2020 werd genomen:

 • Coronacrisis: verbod op het plaatsvinden van markten en evenementen van 1 tot en met 31 augustus 2020.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 31 juli 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 24 juli 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 24 juli 2020 werd genomen:

 • Coronacrisis: verplichten tot het dragen van een mondmasker rond het Donkmeer.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 24 juli 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen raad voor maatschappelijk welzijn 29 juni 2020

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 29 juni 2020 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Vaststellen jaarrekening 2019 OCMW Berlare;
 • Wijziging huishoudelijk reglement raad voor maatschappelijk welzijn.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 juli 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 29 juni 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 29 juni 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd:

 • Vaststellen jaarrekening 2019 gemeente Berlare;
 • Goedkeuren van het coronawaardebonreglement en toepassingsgebied;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: Baron Tibbautstraat, parkeer- en stilstaanverbod;
 • Bekrachtigen tijdelijke politieverordeningen burgemeester bij hoogdringendheid van 9/06/2020:
  1/ Corona en heropening horeca - inkijk en uitbreiding terrasactiviteiten
  2/ Tijdelijke opheffing van bepaalde geldende afbakening terraszone.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 juli 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking: vaststellen jaarrekening 2019 Welzijnsvereniging Weldenderend

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de algemene vergadering van Welzijnsvereniging Weldenderend in zitting van 24 juni 2020 de jaarrekening 2019 heeft vastgesteld.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 25 juni 2020, overeenkomstig artikel 286 §2 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 8 juni 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 8 juni 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: parkeerplaats personen met handicap, Brielplein;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: Schoolstraat 36, aanpassen parkeervak;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1a, aanpassen parkeervak.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 17 juni 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 9 juni 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 9 juni 2020 werd genomen:

 • Beslissen tijdelijke politieverordening: coronacrisis en heropening horeca - inkijk en uitbreiding terrasactiviteiten.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 15 juni 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 4 mei 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 4 mei 2020 volgende besluiten heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren infrastructurele maatregelen Dendermondse Steenweg n.a.v. analyse AWV;
 • Goedkeuren reglement leveren gratis vuilniszakken aan scholen;
 • Goedkeuren retributiereglement voor gebruik van materialen, nutsvoorzieningen en prestaties door gemeentepersoneel;
 • Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid van 24/04/2020: beslissen tot het opleggen van een algehele sluiting van de zittingen (zittingen van gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn zonder publiek).

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 12 mei 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 30 maart 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 30 maart 2020 volgende besluiten heeft bekrachtigd:

 • Politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid van 20/03/2020: beslissen tot het houden van een digitale raad;
 • Politiebesluiten burgemeester bij hoogdringendheid van 12/03/2020 en van 13/03/2020: maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 april 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking besluit van de burgemeester van 20 maart 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat volgend besluit op 20 maart 2020:

 • Beslissen bij hoogdringendheid tot het houden van een digitale raadzitting

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 20 maart 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 2 maart 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 2 maart 2020 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Bekrachtigen besluit college van burgemeester en schepenen: politieverordening Ronde van Vlaanderen 2020;
 • Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer voor Golazo;
 • Opheffen van het verbod tot watercaptatie en alle vormen van waterrecreatie binnen een straal van 100m rond bloei/drijflaag blauwalgen op het Donkmeer;
 • Goedkeuren subsidiereglement sterilisatie/castratie huiskatten;
 • Goedkeuren nominatieve subsidie voor 'Project Thor Donkmeer';
 • Goedkeuren ondersteuningskader Rode Kruis Berlare tot en met 2025;
 • Goedkeuren facultatieve verlofdagen gemeenteschool Uitbergen schooljaar 2020-2021;
 • Opheffen toekennen toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 • Opheffen mantelzorgpremie.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 maart 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen raad voor maatschappelijk welzijn 2 maart 2020

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 2 maart 2020 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Beslissing tot wijziging van de bijlagen bij het arbeidsreglement, onderdeel uurroosters;
 • Goedkeuren reglement en toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 • Beslissing tot invoering van een mantelzorgpremie en vaststellen van de voorwaarden tot het bekomen ervan;
 • Bekrachtiging van principiële goedkeuring voor de toetreding van OCMW Berlare tot de vzw ELZ Dender.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 5 maart 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen 17 januari 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 januari 2020 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2020;
 • Goedkeuren toetreding tot interlokale vereniging 'Ronde van Vlaanderen Cyclo' en goedkeuren convenant tussen de interlokale verening en Peloton.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 24 januari 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen college van burgemeester en schepenen 17 januari 2020

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 januari 2020 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren wijzigingen rechtspositieregeling gemeentepersoneel: diverse aanpassingen i.v.m. gewijzigde regelgeving en enkele aanpassingen rond aanwervingsprocedure.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 januari 2020, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 18 december 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 18 december 2019 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren reglement belasting op de afgifte van administratieve stukken;
 • Goedkeuren reglement retributie op huwelijksceremonieel en afgifte van trouwboekjes;
 • Goedkeuren reglement retributie op procedure voornaamswijziging;
 • Goedkeuren reglement retributie op het versnipperen van houtafval;
 • Goedkeuren reglement retributie op het aanpassen van boordstenen;
 • Goedkeuren reglement vaststelling, inventarisatie en belasting op tweede verblijven;
 • Goedkeuren reglement belasting op terreingerelateerde toeristische logies;
 • Goedkeuren reglement belasting op leegstand woningen en gebouwen;
 • Goedkeuren wijziging toelage basisonderwijsinstellingen;
 • Vaststellen budgetwijziging 2019/2 gemeente Berlare;
 • Goedkeuren budgetwijziging 2019/1 OCMW Berlare;
 • Vaststellen meerjarenplan 2020-2025 - deel gemeente;
 • Goedkeuren meerjarenplan 2020-2025 - deel OCMW;
 • Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal voor Judoclub Kumiuchi voor de organisatie van een benefiet ten voordele van een door ziekte getroffen clublid;

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 27 december 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 20 november 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 20 november 2019 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Bekrachtigen huishoudelijk reglement van de milieuraad voor de legislatuur 2019-2025;
 • Goedkeuren retributiereglement voor het takelen van geïmmobiliseerde voertuigen;
 • Goedkeuren reglement retributie op afleveren stedenbouwkundige uittreksels & notariële inlichtingen;
 • Goedkeuren reglement retributie op de omgevingsvergunningsaanvragen;
 • Goedkeuren reglement betreffende verkooppunten op privaat domein;
 • Goedkeuren reglement betreffende inname openbaar domein;
 • Goedkeuren uitzonderingen op verbod vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen;

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 28 november 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 23 oktober 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2019 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren bibliotheekreglement de Leesdijk.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 30 oktober 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 18 september 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 18 september 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren huishoudelijk reglement intergemeentelijk overlegplatform "organisatie energieloket" van vzw BEA;
 • Goedkeuren statuten milieuraad;
 • Goedkeuren tariefafwijking Festivalhal Donkmeer voor vzw D&V Fest;
 • Goedkeuren gewijzigd arbeidsreglement Interlokale Vereniging Scholengemeenschap Scheldeland.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 27 september 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 augustus 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2019 volgend besluit heeft goedgekeurd:

 • Aanduiden leden Gecoro 2019-2025.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 19 september 2019, overeenkomstig artikel 330 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 augustus 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 augustus 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: aanpassing parkeervakken Dorp;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: aanpassing parkeersituatie Daal.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 5 september 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 29 juli 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 29 juli 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Hernieuwen huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Opvang;
 • Goedkeuren instap in de intergemeentelijke projectvereniging Dijk92 en goedkeuren statuten.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 2 augustus 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen raad voor maatschappelijk welzijn 26 juni 2019

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 26 juni 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren van trackandtracereglement voor voertuigen;
 • Goedkeuren deontologische code raadsleden.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 3 juli 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 26 juni 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 26 juni 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanpassing reglement voor de organisatie van manifestaties en van openbare en private markten;
 • Goedkeuren deontologische code raadsleden;
 • Adviseren plaatsing en gebruik van (tijdelijke) vaste bewakingscamera's op niet-besloten plaatsen door intercommunale Verko en goedkeuren reglement cameratoezicht;
 • Goedkeuren van trackandtracereglement voor de voertuigen.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 3 juli 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking Besluit van de Deputatie wijzigen buurtweg nr. 62

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van het publiek dat de deputatie van de provincieraad van oost-Vlaanderen, in haar zitting van 13/06/2019 beslist heeft de buurtweg nr. 62 te Berlare gedeeltelijk te verplaatsen zoals aangeduid op het ingediende plan.

De personen die zich door de beslissing van de deputatie benadeeld mochten achten, kunnen er beroep tegen aantekenen bij de bevoegde Vlaamse minister. Dit beroep moet aan de heer gouverneur van de provincie bezorgd worden binnen de 15 dagen volgend op onderhavige afkondiging. 

Bekendmakingen gemeenteraad 13 mei 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 13 mei 2019 volgende statutenwijziging heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Regionaal Landschap Schelde-Durme.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 mei 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 13 mei 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 13 mei 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement betreffende tonnagebeperking in Schuttersweg;
 • Opheffen aanvullend reglement over invoeren tijdelijk parkeren in Pater Heirmanshoek;
 • Goedkeuren tarieven Waterfeesten 2019 en kennisnemen programma.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 mei 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 27 maart 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 maart 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement over invoeren tijdelijk parkeren Van Tieghemstraat en Pater Heirmanshoek;
 • Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassing voorrangsregel Bosstraat;
 • Goedkeuren tarief- en gebruiksreglement speelpleinwerking;
 • Goedkeuren aanpassen vergoeding voor monitoren.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 4 april 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 27 februari 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 februari 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren tarief- en gebruiksreglement sportkampen;
 • Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 6 maart 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen raad voor maatschappelijk welzijn 6 februari 2019

Wat?

De voorzitter van het vast bureau maakt bekend dat de raad voor maatschappelijk welzijn in zitting van 6 februari 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement klachtenbehandeling gemeente en OCMW;
 • Goedkeuren huishoudelijk reglement gemeenteraad.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 14 februari 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 6 februari 2019

Wat?

De burgemeester maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 6 februari 2019 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren nieuw reglement speelstraten;
 • Goedkeuren statutenwijziging projectvereniging Cultuurdijk;
 • Goedkeuren belasting op het betalend parkeren;
 • Goedkeuren reglement klachtenbehandeling gemeente en OCMW;
 • Welzijnsvereniging Weldenderend: goedkeuren aanpassen meerjarenplan 2018-2020 en goedkeuren budget 2019;
 • Goedkeuren huishoudelijk reglement gemeenteraad.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 14 februari 2019, overeenkomstig artikel 286 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017.

Meer info

Bekendmaking Polder Tussen Schelde en Durme

Wat?

In uitvoering van artikel 7 van het huishoudelijk reglement van de polder tussen Schelde en Durme wordt de lijst van stemgerechtigde leden van de Algemene Vergadering ter inzage gelegd van 1 februari tot en met 1 maart 2019.
Je kan deze lijst komen inkijken op de dienst vergunningen, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, Dorp 22.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 19 december 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 19 december 2018 volgende reglementen en verordeningen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement op inzameling, hergebruik, recyclage, huishoudelijke afvalstoffen;
 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren subsidiereglement herbruikbare luiers;
 • Goedkeuren aanvullend reglement aanpassen snelheidsregime Quôte;
 • Goedkeuren aanvullend reglement aanpassen parkeerplaats personen met handicap, E. Hertecantlaan 12;
 • Goedkeuren aanvullend reglement parkeerplaats personen met handicap, Van Tieghemstraat 2;
 • Hernemen aanvullend reglement betreffende aanpassen parkeersituatie, Nieuwstraat;
 • Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2019;
 • Bekrachtigen burgemeestersbesluit 30/11/2018 betreffende een tijdelijke opheffing van het visverbod op het Donkmeer;
 • Goedkeuren gewijzigde politieverordening Publiek Toegankelijke Inrichtingen;
 • Goedkeuren belastingsreglement voor prestaties geleverd door politiepersoneel ten behoeve van derden.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 20 december 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 24 oktober 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 oktober 2018 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: Schoolstraat 20, aanpassen parkeervak wegens verbouwing;
 • Herbeslissen aanvullend reglement: Tamboerkensstraat 1, aanpassen parkeervak.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 17 december 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 5 september 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 5 september 2018 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: tonnagebeperking, Heikantstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: uitbreiding bebouwde kom met Mosseveldstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: parkeerplaatsen voorbehouden voor parkeren van elektrische voertuigen, Donkoeverpark.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 17 december 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmaking cf. artikel 91 3de lid van het decreet lokaal bestuur

De lijstverbinding Open Vld - N-VA mag 4 leden voordragen om te zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst.
CD&V mag 2 leden voordragen om te zetelen in het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De voordracht van de kandidaten gebeurt aan de hand van een standaard voordrachtsakte (model BCSD 3, terug te vinden via deze weblink).
De verkiezing zelf vindt plaats op 3 januari 2019 tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn, na de installatievergadering van de gemeenteraad die start om 20 uur.

Datum van publicatie van deze bekendmaking: 14 december 2018.

Bekendmakingen gemeenteraad 23 mei 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2018 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: Van Tieghemstraat 10, aanpassen parkeervak;
 • Goedkeuren gebruiksreglement kasteelpark;
 • Goedkeuren tariefreglement kasteelpark.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 12 juni 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 april 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 april 2018 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Waterfeesten 2018: kennisnemen programmatie en goedkeuren tarieven.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 mei 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 februari 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2018 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement betreffende aanpassing parkeersituatie gedeelte Rijtewegel.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 maart 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 24 januari 2018

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 24 januari 2018 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Aanpassen algemeen politiereglement: niet-naleving van burgemeestersbesluiten;
 • Aanpassen reglement betreffende de vaststelling en de invenstaris van leegstaande gebouwen en woningen, als gevolge van gewijzigde wetgeving;
 • Aanpassen reglement betreffende heffing op leegstand van gebouwen en woningen, als gevolg van de wetgeving.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 8 februari 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 20 december 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 20 december 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren derdebetalersovereenkomst Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn;
 • Goedkeuren wijzigen mantelzorgpremie;
 • Goedkeuren wijzigen van toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 • Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2018.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 januari 2018, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 22 november 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 november 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren tonnagebeperking zone Dorp, Turfputstraat, Overheet;
 • Goedkeuren aanvullend reglement betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor parkeren van elektrische voertuigen, Brielplein;
 • Bijstellen aanvullend reglement betreffende opheffing beurteligns parkeren en invoering geschrankt parkeren Dorp.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 1 december 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 oktober 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 oktober 2017 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Aanvullend Reglement betreffende opheffing beurtelings parkeren en invoering geschrankt parkeren Dorp.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 13 november 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 13 september 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 13 september 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: wijzigen toegankelijkheid ter hoogte van Heidewegel 10-14;
 • Aanvullend reglement: aanpassing parkeerregeling Jan Baptist Courtmansstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: uitbreiden snelheidsbeperking en aanleggen zebrapad met accentverlichting in de Molenstraat;
 • Bekrachtigen politiebesluit burgemeester bij hoogdringendheid 6/07/2017 betreffende maatregelen naar aanleiding van botulisme-epidemie op de Kloosterputten en politiebesluit 28/07/2017 betreffende het opheffen van deze maatregelen.   

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 29 september 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 juni 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 juni 2017 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek academiejaar 2017-2018.  

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 4 juli 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 23 mei 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 mei 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren tariefvrijstelling Festivalhal Donkmeer Flanders Classics nv;
 • Kennisnemen programma en goedkeuren tarieven Waterfeesten 2017.   

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 13 juni 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 22 februari 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 februari 2017 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement verkoop vlag Dorp van de Ronde;
 • Gemeenteschool Uitbergen: goedkeuren gewijzigd huishoudelijk reglement schoolraad en vernieuwing schoolraad.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 7 maart 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 1 februari 2017

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 1 februari 2017 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement op het aansluiten op de openbare riolering.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 13 februari 2017, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 14 december 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 14 december 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Bekrachtigen burgemeestersbesluit 2/12/2016 betreffende een tijdelijke opheffing van het visverbod op het Donkmeer;
 • Goedkeuren wijzigen reglement algemene gemeentebelastingen;
 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren wijzigen reglement belasting op afgifte administratieve stukken;
 • Goedkeuren belastingsreglement voor prestaties geleverd door politiepersoneel ten behoeve van derden;
 • Goedkeuren tarief drankprijzen gemeenteschool Uitbergen;
 • Goedkeuren lokaal toewijzingsreglement voor de toewijzing van sociale huurwoningen op het grondgebied van Berlare;
 • Goedkeuren politieverordening Ronde van Vlaanderen 2017.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 december 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 30 november 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 30 november 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeenteljik openbaar domein (2017 t.e.m. 2019);
 • Goedkeuren aanpassingen statuten jeugdraad.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 6 december 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 26 oktober 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 26 oktober 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren nieuw gemeentelijk politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging;
 • Goedkeuren nieuw tariefreglment op de gemeentelijke begraafplaatsen en de lijkbezorging;
 • Eindejaarsactie 2016: goedkeuren deelnameretributie voor lokale handelaars;
 • Opheffen retributie op de afgifte van wegenplannen, huisnummers en fotokopiëen;
 • Goedkeuren aanpassing gemeentelijk reglement nachtwinkels.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 21 november 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 14 september 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 14 september 2016 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren subsidiereglement herbruikbare luiers;
 • Goedkeuren retributiereglement voor prestaties geleverd door het gemeentepersoneel ten behoeve van derden;
 • Goedkeuren retributiergelement initiatieklas KUNSTacademie afdeling Woord en Muziek academiejaar 2016-2017;
 • Goedkeuren gewijzigd Algemeen Politiereglement (GAS);
 • Goedkeuren nieuw politiereglement Donkmeer en Kasteelpark;
 • Goedkeuren kaderreglement Gemeentelijke Administratieve Sancties;
 • Goedkeuren bemiddelingsreglement van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 3 oktober 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 22 juni 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 22 juni 2016 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren  algemene verkoopsvoorwaarden webshop gemeente Berlare;
 • Goedkeuren tariefreglement minigolf, petanque en kubb;
 • Goedkeuren gebruiksreglement minigolf, petanque en kubb;
 • Goedkeuren marktreglement voor organisatie van openbare en private markten.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 30 juni 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 mei 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 mei 2016 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Bekrachtigen burgemeestersbeluit 13/05/2016 betreffende een tijdelijk zwemverbod op Nieuwdonk en burgemeestersbesluit 20/05/2016 betreffende het opheffen van het tijdelijk zwemverbod op Nieuwdonk.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 1 juni 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 27 april 2016

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 27 april 2016 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanvullend reglement: geschrankt parkeren Tamboerkensstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: wijziging parkeersituatie ter hoogte van Baron Tibbautstraat 67;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: buurtweg nr. 48 (Kloosterstraatje).

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 9 mei 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 23 december 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 23 december 2015 volgend reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aanpassen reglement mantelzorgpremie;
 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing;
 • Goedkeuren gewijzigd dienstreglement openbare bibliotheek.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 4 januari 2016, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 25 november 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 25 november 2015 volgend reglement heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren reglement circus of andere niet-permanente amusementsbedrijven.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 8 december 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 28 oktober 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 28 oktober 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren gewijzigd reglement belasting inname openbaar domein;
 • Goedkeuren gewijzigd reglement belasting inname privaat domein;
 • Goedkeuren aanpassingen gebruiksreglement Festivalhal Donkmeer en
  buiteninfrastructuur;
 • Goedkeuren aanpassingen gebruiksreglement socio-culturele infrastructuur;
 • Goedkeuren aanpassingen gebruiksreglement CC Stroming;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: parking Donkoeverpark: reglement parking
  mobilhomes;
 • Goedkeuren politiereglement op het vissen in het Donkmeer;
 • Hervaststellen tariefreglement op de pleziervaart en het vissen in het Donkmeer.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 6 november 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 16 september 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 16 september 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement sporthal Berlare en sporthal Overmere;
 • Goedkeuren aanpassing lokaal toewijzingsreglement sociale huurwoningen.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 18 september 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 6 mei 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 6 mei 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: plaatsen verkeerskussens Bosstraat-Wipakkerstraat;
 • Goedkeuren aanvullend reglement: invoeren geschrankt parkeren in de Pater Heirmanshoek.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 11 mei 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 4 februari 2015

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 4 februari 2015 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren wijziging tarief speelplein Kaboom;
 • Goedkeuren aangepast huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang;
 • Goedkeuren archiefreglement.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 12 februari 2015, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Meer info

Bekendmakingen gemeenteraad 17 december 2014

Wat?

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de gemeenteraad in zitting van 17 december 2014 volgende reglementen heeft goedgekeurd:

 • Goedkeuren gewijzigd schoolreglement gemeenteschool Uitbergen;
 • Goedkeuren gewijzigde modaliteiten toelage aan ouders van een kind met een handicap;
 • Goedkeuren reglement aanvullende belasting op de personenbelasting;
 • Goedkeuren reglement opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Dit wordt bekendgemaakt op de website op 18 december 2014, overeenkomstig artikel 186 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Meer info

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies