Passieve openbaarheid

Wat?

Bestuursdocumenten zijn openbaar. Op vraag van elke burger moet het gemeentebestuur inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen.
Een bestuursdocument is elke informatie (in welke vorm ook) waarover de gemeente beschikt.

Er zijn weliswaar uitzonderingen. Volgende bestuursdocumenten zijn niet openbaar:

  • documenten die betrekking hebben op de veiligheid, op de openbare orde, op strafvorderingen of gemeentelijk administratieve sancties, op de persoonlijke levenssfeer, op industriële en economische gegevens;
  • documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid.

Als je vaststelt dat onjuiste of onvolledige informatie over jou is opgenomen in een bestuursdocument, is het bestuur verplicht op jouw aanvraag dit te corrigeren.

Hoe aanvragen?

Als je kennis wil nemen van een bestuursdocument, er een kopie wil van ontvangen, of verkeerde of onvolledige informatie wil laten wijzigen, vraag je dit schriftelijk (brief/e-mail) aan bij de gemeentesecretaris, Dorp 22.

Meer info

Je krijgt binnen de vijftien kalenderdagen een schriftelijk antwoord: toestemming, weigering of uitstel van behandeling. Bij toestemming zal het gemeentebestuur binnen de 30 kalenderdagen de gevraagde informatie bezorgen of aanpassen.
Bij een verlengingsbeslissing wordt die termijn op 45 kalenderdagen gebracht.

Contact

Hilde Van der Jeugt,
algemeen directeur:
052 43 25 00
algemeendirecteur@berlare.be

Berlare gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.Verder gaanMeer over cookies